با پول‌های خُردمان چه کار کنیم؟

گلدان

با کمک سرویس رندینو می‌توانید پول‌های خُرد مشتریان را
از دو روش مدیریت کنید.

باشگاه مشتریان
باشگاه مشتریان

مبلغ رند شده به کیف پول کاربر برمی‌گردد

خیریه
خیریه

مبلغ رند شده برای پروژه‌های خیریه جمع‌آوری می‌شود

خیریه
مزایای خیریه
 • ترجیح مشتریان به استفاده از فروشگاه‌هایی که به خیریه کمک می‌کنند
 • تامین مسئولیت اجتماعی فروشگاه‌ها بدون هزینه اضافی
 • مبلغ رندشده جزئی است و فشار مالی به کمک‌کننده نمی‌آورد
 • همکاری با خیریه‌های معتبر در موضوعات متنوع
مزایای باشگاه مشتریان
 • بازگشت کاربر به حساب کاربری به علت وجود پول در کیف پولش
 • تعریف کدهای تخفیف هدف‌دار برای مشتریان
 • ایجاد سرمایه برای فروشگاه به واسطه پول‌های جمع شده در کیف پول کاربران
 • جمع شدن پول برای کاربران برای خریدهای آینده
باشگاه مشتریان
مراحل کار خیریه و باشگاه مشتریان
امکانات داشبورد
 • گزارشات شفاف مالی

  گزارشات شفاف مالی

 • گزارش‌گیری از تراکنش‌ها

  گزارش‌گیری از تراکنش‌ها

 • مدیریت درگاه‌ها

  مدیریت پروژه‌های خیریه

 • امکان ثبت چند سایت

  امکان ثبت چند سایت

 • مدیریت پروژه‌های خیریه

  مدیریت درگاه‌ها

 • ثبت سایت به صورت آنلاین

  گزارش‌گیری از تراکنش‌ها

خیریه های همراه
بنیاد کودک
کهریزک
مادر مهربان
همکاران ما
شتابدهنده فارابی
رایان هم افزار
پرانا
فینتو
آوانس
زیبال